FANDOM


제네바 협약 (프랑스어: Conventions de Genève)은 스위스 제네바에서 조인된 네 차례의 조약을 말하며, 인도주의에 대한 국제법의 기초가 된다. 솔페리노 전투를 목격한 앙리 뒤낭이 전쟁 희생자를 줄이기 위한 노력으로 협정이 이뤄졌다.

  • 제1차 제네바 협약: 전장에서 군대 부상자의 상태 개선에 관한 제네바 협약1864년 처음 체결되었고, 1949년 개정되었다. 적십자(국제적십자 위원회, ICRC)가 창설된 이듬해에 이 조약이 각국 정부에 의해 제정되고 조인되었다.
  • 제2차 제네바 협약: 바다에서 군대의 부상자와 난파자의 상태 개선에 관한 제네바 협약응 제1차 협약을 해전으로 확장한 것이다. 1907년 헤이그 협약 제10항으로 채택되었고, 1949년 개정되었다.
  • 제3차 제네바 협약: 전쟁 포로의 대우에 대한 제네바 협약1929년 채택되어 1949년 개정되었다.
  • 제4차 제네바 협약: 전시의 민간인 보호에 대한 제네바 협약1907년헤이그 협약 제4항을 개선하여 1949년 채택되었다.

위의 네 협약에 추가로 세가지 추가 의정서가 제네바 협약에 추가로 맺어져 있다.

  • 제1추가의정서: 국제적 무력 충돌의 희생자 보호에 대한 제네바 협정의 추가의정서
  • 제2추가의정서: 비국제적 무력 충돌의 희생자 보호에 대한 제네바 협정의 추가의정서
  • 제3추가의정서: 적십자 표장 추가 등 제네바 협정의 추가의정서. 적십자 표장(Red Cross Emblem)에 적수정(Red Crystal) 이 추가되었다.af:Geneefse konvensies

ar:إتفاقية جنيف ca:Convenció de Ginebra cs:Ženevské úmluvy na ochranu obětí války da:Geneve-konventionendiq:Convensiyonê Genevaeo:Konvencioj de Ĝenevo es:Convenciones de Ginebra fi:Geneven sopimukset fr:Conventions de Genève he:אמנות ז'נבה hr:Ženevske konvencije is:Genfarsáttmálarnir it:Convenzioni di Ginevra ja:ジュネーヴ条約 nl:Geneefse Conventies no:Genèvekonvensjonenept:Convenções de Genebra ru:Женевские конвенции simple:Geneva Conventions sk:Ženevská konvencia sr:Женевске конвенције sv:Genèvekonventionerna ta:ஜெனீவா உடன்படிக்கைur:معاہدہ جنیوا vi:Công ước Genève zh:日内瓦公约 zh-yue:日內瓦公約